Archiwum miesięczne: październik 2022

image_pdfimage_print

ZAPYTANIE OFERTOWE

Konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność i zarządzanych przez KZB Legionowo Sp. z o.o Zapytanie ofertowe Formularz oferty Formularz cenowy Wykaz Zestawienie ofert cenowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów KZB Legionowo Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe Wzór umowy Formularz oferty Formularz cenowy Zestawienie ofert cenowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa serwisowo-konserwacyjna, w tym dokonywanie przeglądów i konserwacji, napraw oraz utrzymanie pogotowia dźwigowego urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność KZB Legionowo Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe Formularz oferty Wykaz dźwigów – formularz cenowy...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o. Zapytanie Zapytanie –...