Archiwum miesięczne: Grudzień 2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa krytego baseniu szkolnego przy Zespole Szkół na Os. Piaski wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz inftrastrukturą towarzyszącą Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Treść pytań...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także innych obiektów KZB Legionowo Spółka z o.o. Ogłoszenie