Author: Igor Kobelak

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. ZAKOPIAŃSKIEJ 4 W LEGIONOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia...

Ogłoszenie o zamówieniu

OBSŁUGA KASOWA PŁYWALNI „WODNE PIASKI” PRZY UL. PIASKOWEJ 1A W LEGIONOWIEORAZ  LODOWISKA MIEJSKIEGO „LODOWA ARENA”  PRZY UL. PARKOWEJ 27  W LEGIONOWIE Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z...

Ogłoszenie o zamówieniu

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKÓW GMINNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O. , BUDYNKÓW KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O. ORAZ DLA 19 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LEGIONOWO Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze...

Ogłoszenie o zamówieniu

Przygotowanie posiłków dla Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Sówki” w Legionowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówieniazałączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna

Ogłoszenie o zamówieniu

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE PŁYWALNI „WODNE PIASKI” PRZY UL. PIASKOWEJ 1A W LEGIONOWIE Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Odpowiedź na wniosek z dnia 19-05-2020...