Author: Igor Kobelak

image_pdfimage_print

Informacja

Gmina Miejska Legionowo w imieniu której działa KZB Legionowo Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997...

Zapytanie ofertowe

Prace konserwacyjno-eksploatacyjne przy robotach ogólnobudowlanych na terenie: budynku Centrum Komunikacyjnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 A wraz z terenem przyległym, wielopoziomowego garażu przy ul. Szwajcarskiej 6, przedłużenia istniejącego przejścia podziemnego, oraz garażu wielopoziomowego przy...

Zapytanie ofertowe

Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o. Zapytanie ofertowe Zapytanie...

Zapytanie ofertowe

Usługi konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych, napraw bieżących i awaryjnych w obiektach KZB Legionowo Spółka z o.o. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe wersja edytowalna