Kategoria: Przetargi aktualne

Ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie czystości na terenie: – budynku Centrum Komunikacyjnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 A w Legionowie wraz z terenem przyległym,– wielopoziomowego garażu przy ul. Szwajcarskiej 6,– przedłużenia istniejącego przejścia podziemnego, – oraz garażu wielopoziomowego...

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług ratownictwa wodnego na Pływalni „WODNE PIASKI” przy ul. Piaskowej 1A w Legionowie Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „ Świadczenie usług ratownictwa wodnego...

Zapytanie ofertowe

Konserwacja i naprawy bieżące instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność KZB Legionowo Sp. z o.o Zestawienie ofert cenowych ZAPYTANIE OFERTOWE Załączniki – wersja edytowalna załącznik nr 3 –...

Ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie czystości Targowiska Miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz dokonaniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej...