Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Utrzymanie czystości w budynkach i na terenach gminnych zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz w budynkach i na terenach KZB Legionowo Sp. z o.o.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna