Budowa krytego basenu szkolnego przy Zespole Szkół na Os. Piaski wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą

image_pdfimage_print

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SIWZ wraz z odpowiedziami z dnia 08.08.2016 r.

UWAGA

Zmiana terminu składania ofert i otwarcia ofert oraz zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 174125 – 2016; data zamieszczenia: 05.08.2016

Zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SIWZ wraz z odpowiedziami z dnia 05.08.2016 r

Aktualny załącznik nr 1 – formularz oferty

Lokalizacja ogrodzenia załącznik graficzny

 

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 6
Załącznik nr 1
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11

Projekt Budowlany
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19
Załącznik nr 20
Projekt Wykonawczy
Załącznik nr 21
Załącznik nr 22
Załącznik nr 23
Załącznik nr 24
Załącznik nr 25
Załącznik nr 26
Załącznik nr 28
Załącznik nr 29
Załącznik nr 29
Załącznik nr 30
Specyfikacje
Załącznik nr 31
Załącznik nr 32
Załącznik nr 33
Załącznik nr 34
Załącznik nr 35
Załącznik nr 36
Załącznik nr 37
Przedmiary
Załącznik nr 38
Załącznik nr 39
Załącznik nr 40
Załącznik nr 41
Załącznik nr 42
Załącznik nr 43
Załącznik nr 44
Załącznik nr 45
Załącznik nr 46