Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Utrzymanie czystości na terenie:
– budynku Centrum Komunikacyjnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 A w Legionowie wraz z terenem przyległym,
– wielopoziomowego garażu przy ul. Szwajcarskiej 6,
– przedłużenia istniejącego przejścia podziemnego,
– oraz garażu wielopoziomowego przy ul. Kościuszki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Załączniki do ogłoszenia
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna
Załącznik Nr 10- opis przedmiotu zamówienia