Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Utrzymanie czystości na terenie:

  • budynku Centrum Komunikacyjnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 A w Legionowie wraz z terenem przyległym,
  • wielopoziomowego garażu przy ul. Szwajcarskiej 6,
  • przedłużenia istniejącego przejścia podziemnego,
  • oraz garażu wielopoziomowego przy ul. Kościuszki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert
OGŁOSZENIE

Załączniki do ogłoszenia
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
Załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna
Załącznik Nr 10 – opis przedmiotu zamówienia