Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE PŁYWALNI „WODNE PIASKI” PRZY UL. PIASKOWEJ 1A W LEGIONOWIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert
Odpowiedź na wniosek z dnia 19-05-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Załączniki do ogłoszenia
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna