Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Utrzymanie czystości na terenie:

  • budynku Centrum Komunikacyjnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 A w Legionowie wraz z terenem przyległym,
  • wielopoziomowego garażu przy ul. Szwajcarskiej 6,
  • przedłużenia istniejącego przejścia podziemnego,
  • oraz garażu wielopoziomowego przy ul. Kościuszki.

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

Treść pytań i odpowiedzi na zapytania złożone pismem/faksem: w dniu 16.03.2017r. uzgodnione przez członków komisji przetargowej w dniu 17.03.2017 r.Treść pytań i odpowiedzi na zapytania złożone pismem/faksem: w dniu 16.03.2017r.  uzgodnione przez członków komisji przetargowej w dniu 17.03.2017 r.

Ogłoszenie
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna
Załącznik Nr 10- opis przedmiotu zamówienia