Informacja

image_pdfimage_print

Gmina Legionowo w imieniu której działa K Z B Legionowo Spółka z o.o.

podaje do publicznej wiadomości

że zgodnie z  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) na tablicach informacyjnych KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta Legionowo, na okres 21 dni tj. od dnia 21 kwietnia 2016r. do 12 maja 2016r. został umieszczony wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, gruntu oznaczonego jako część działki nr ewidencyjny 47/7 w obrębie nr ewidencyjnym 25 o powierzchni 36,33m2, położonej przy ul. gen. B. Roi 2 w Legionowie z przeznaczeniem pod usytuowanie garażu, na rzecz osoby będącej dotychczasowym dzierżawcą, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat.  

                                                                      

PREZES ZARZĄDU

                                                                                                 Irena Bogucka