Ogłoszenie o zamowieniu

image_pdfimage_print

Bieżące naprawy oraz remonty ogólnobudowlane w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Załączniki do ogłoszenia
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna