Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Utrzymanie czystości w budynkach i na terenach gminnych zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Sp. z o.o. oraz w budynkach i na terenach KZB Legionowo Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Załączniki do ogłoszenia
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna

Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia