Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

image_pdfimage_print

Bieżące naprawy oraz remonty ogólnobudowlane w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach KZB Legionowo Spółka z o.o.

 

Dokumenty

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna

Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawarcie umowy