Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE PŁYWALNI „WODNE PIASKI” PRZY UL. PIASKOWEJ 1A W LEGIONOWIE.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert
UWAGA:  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 24.06.2019
AKTUALNY FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiedzi na pytanie oraz wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
Poprawione załączniki do SIWZ wersja edytowalna
UWAGA;  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
WEZWANIE DO ODWOŁANIA
ODWOŁANIE LIRECO ECO MAGDA KOMAJDA
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 18.06.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Załączniki do ogłoszenia
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna