Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Przygotowanie posiłków dla Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Sówki” w Legionowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert
OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załączniki do SIWZ wersja edytowalna
załącznik nr 9 protokół reklamacji