Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Wykonanie usług windykacyjnych, polegających na dochodzeniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego zapłaty bezspornych i wymagalnych wierzytelności od dłużników zalegających w opłatach za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, odszkodowaniach za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, opłatach niezależnych od właściciela lokalu mieszkalnego oraz za wykonane przez Zamawiającego usługi lub dostawy z wyłączeniem dochodzenia zapłaty na drodze postępowania sądowego i prowadzenia postępowania egzekucyjnego przed komornikami sądowymi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZETARGIEM:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna