Ogłoszenie o zamówieniu

image_pdfimage_print

Budowa zadaszenia Lodowiska Miejskiego w Legionowie z zapleczem i niezbędną infrastrukturą

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert
Treść pytań i odpowiedzi na zapytania złożone pismem/faksem w dniu 15.05.2019 uzgodnione przez członków komisji przetargowej w dniu 16.05.2019r.
Poprawione załączniki doSIWZ – wersja edytowalnaPoprawione załąćznikidoSIWZ – wersja edytowalna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PROJEKTY BUDOWLANE
załącznik nr 11 – projekt budowlany – branża architektoniczna;
załącznik nr 12 – projekt budowlany;
załącznik nr 13 – projekt budowlany – branża elektryczna;
załącznik nr 14 – projekt budowlany – branża sanitarna;

PROJEKTY WYKONAWCZE
załącznik nr 15 – projekt wykonawczy – branża architektoniczna;
załącznik nr 16 – projekt wykonawczy – branża konstrukcyjna;
załącznik nr 17 – projekt wykonawczy – branża elektryczna;
załącznik nr 18 – projekt techniczny – branża sanitarna przyłącza
załącznik nr 19 – projekt techniczny -przyłącza kanalizacja deszczowa

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
załącznik nr 20 – STWiOR – branża architektoniczna;
załącznik nr 21 – STWiOR – branża elektryczna;
załącznik nr 22 – STWiOR – branża sanitarna wewn;
załącznik nr 23 – STWiOR – branża sanitarna przyłącza;

PRZEDMIARY ROBÓT
załącznik nr 24 – przedmiar robót – branża architektoniczna;
załącznik nr 25 – przedmiar robót – branża elektryczna;
załącznik nr 26 – przedmiar robót – branża sanitarna wewn.;
załącznik nr 27 – przedmiar robót- branża sanitarna przyłącza;

załącznik nr 28 – analiza kosztów cyklu życia obiektu lodowisko
załącznik nr 29 – PLANSZA_LODOWISKO
załącznik nr 30 – przedmiar wyposażenie lodowiska