REMONT I OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ZEGRZYŃSKIEJ 2 W JABŁONNIE

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Załączniki do ogłoszenia
Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia
załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
załącznik nr 11 – projekt budowlany
załącznik nr 12 – STWiOR
załącznik nr 13 – przedmiar robót