OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zadanie I:

Przeniesienie urządzeń zabawowych wraz z budową nowej nawierzchni bezpiecznej oraz budowa systemowego ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskiego nr 11 w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 9

Zadanie II:

Rozbudowa boiska do rekreacji wraz z wymianą nawierzchni boiska oraz montażem zestawu do odpoczynku na terenie Parku im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Treść pytań i odpowiedzi z dnia 5 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki do ogłoszenia

Zadanie I:

Przeniesienie urządzeń zabawowych wraz z budową nowej nawierzchni bezpiecznej oraz budowa systemowego ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskiego nr 11 w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 9

załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_I_wersja_edytowalna

dokumentacja techniczna

załącznik_nr_9_-_ projekt_zagospodarowania_terenu

załącznik_nr_9_-_ projekt_zagospodarowania_terenu

załącznik_nr_10_-_ Specyfikacja_techniczna

załącznik_nr_11_-_przedmiar_ robót

załącznik_nr_11_-_przedmiar_ robót

załącznik_nr_12_-_opis_przedmiotu_zamówienia

Zadanie II:

Rozbudowa boiska do rekreacji wraz z wymianą nawierzchni boiska oraz montażem zestawu do odpoczynku na terenie Parku im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie

załączniki_do_SIWZ_ZADANIE_II_wersja_edytowalna

dokumentacja techniczna

załącznik_nr_9_-_ projekt_zagospodarowania_terenu

załącznik_nr_10_-_ Specyfikacja_techniczna

załącznik_nr_11_-_przedmiar_ robót