DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 3 W LEGIONOWIE DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

image_pdfimage_print

Wynik zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 – projekt
Załącznik Nr 4 – przedmiar robót
Załącznik Nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych